Business Spinner Coaching Program

Dla kogo?

Program BSC jest kierowany do przedsiębiorców i osób zarządzających organizacjami biznesowymi. Wzmacniamy lidera aby on wzmacniał swój biznes.

100

Właściciele firm

100

Menadżerowie

100

Human Resource

100

Freelancerzy

100

Klienci Indywidualni

100

Sektor publiczny

Indeks Satysfakcji BSC

Czym jest indeks BSC?

To ogólnopolskie badanie, w którym monitorujemy satysfakcję Polaków z ośmiu ważnych obszarów życiowych. Cztery z nich są związane ze sprawami osobistymi (Life) oraz cztery ze sprawami zawodowymi (Work).

Równowaga życiowa

Satysfakcja z ważnych obszarów życia

Efektywność w biznesie

Aktualności

Rozwój Działu Sprzedaży

Warsztat otwierający (uczestnicy- Właściciele) Czas trwania ok. 8 h  – zbadanie oczekiwań i potrzeb (Core Need) – obraz organizacji (struktura, model decyzyjny, zasoby) – rynek (klienci, dostawcy i produkty) – profil idealnego handlowca (parametry skuteczności, kreatywność biznesowa etc) – procedury zarządzania organizacją.   Przygotowanie strategii rozwoju rynku (polityka sprzedaży) – (spotkania indywidualne z Właścicielami i Pracownikami, […]

SZTUKA ZAWODOWEJ ZMIANY

Aż 40 % osób w wieku 26-40 lat, twierdzi że jest przemęczonych i niezadowolonych z obecnie wykonywanego zajęcia. Jak jest u Ciebie? Myślisz o zmianie? Zastanawiasz się nad kolejnym krokiem w obszarze zawodowym? Dla kogo jest ten warsztat? Jeśli chcesz spojrzeć na proces zmiany zawodowej z szerszej perspektywy, zobaczyć jak znaleźć wartościowy cel, który towarzyszy […]

Napisz do nas

Kontakt