Business Spinner Coaching Program

Business Spinner Coaching to program coachingowi składający się z ośmiu 1,5 godzinnych sesji, na których Klient, w kontekście wyznaczonego sobie celu, stopniowo poszerza świadomość posiadanego potencjału wewnętrznego i zewnętrznych zasobów. Poznaje również własne skuteczne strategie działania i uczy się je wykorzystywać w sytuacjach kryzysowych. Podnosi kompetencje w utrzymaniu równowagi pomiędzy ważnymi życiowymi obszarami (life-work balance). Wreszcie dostaje również praktyczne narzędzia do skutecznego osiągania swoich celów w przyszłości.

Dla kogo jest BSC?

Program BSC jest kierowany do przedsiębiorców i osób zarządzających organizacjami biznesowymi. Widzimy, jak w coraz bardziej turbulentnym środowisku, rola silnego, skutecznego przywódcy staje się jeszcze bardziej istotna. Wzmacniamy lidera aby on wzmacniał swój biznes.

W jaki sposób działa BSC?

Najważniejszy krok w programie, to zwrócenie uważności na własne kompetencje, w pracy nad życiową równowagą. Wierzymy, że ta umiejętność, oparta na autentycznych zasobach, daje spokój i siłę przedsiębiorcy. Daje również odporność na życiowe kryzysy. Równowaga, mierzona wysoką satysfakcją z ważnych obszarów życia, jest również przedmiotem naszych zainteresowań badawczych.

Monitorujemy ją w różnych grupach badaniem BSC Index i rozumiemy, że dzięki równowadze i wysokiej satysfakcji w każdym obszarze życia, zarówno zawodowego jak i osobistego, można w biznesie funkcjonować bardziej efektywnie i osiągać cele mniejszym „kosztem energetyczno- emocjonalnym”.