Warsztat otwierający (uczestnicy- Właściciele) Czas trwania ok. 8 h

 – zbadanie oczekiwań i potrzeb (Core Need)

– obraz organizacji (struktura, model decyzyjny, zasoby)

– rynek (klienci, dostawcy i produkty)

– profil idealnego handlowca (parametry skuteczności, kreatywność biznesowa etc)

– procedury zarządzania organizacją.

 

Przygotowanie strategii rozwoju rynku (polityka sprzedaży) – (spotkania indywidualne z Właścicielami i Pracownikami, zakończone prezentacją raportu i warsztatem ) czas trwania ok. 8 h

– wybór grup docelowych dla produktów (rynki, odbiorcy)

– pozycjonowanie produktu na rynku (Points of Difference)

– najważniejsze kryteria wyboru przez klienta (cena, jakość, spełnianie norm, niezawodność, łatwość montażu etc.)

– analiza cech produktów konkurencyjnych

– główna korzyść konkurencyjna naszego produktu- KB ( Key Benefit)

– cechy funkcjonalne (jakość, niezawodność, spełnianie norm etc)

– cechy emocjonalne (ekologiczny,  etc.)

– uwiarygodnienie – RTB (Reason To Believe)

– cena

– inne ważne atrybuty

-raport podsumowujący i rekomendacje do Strategii Rozwoju

 

Procedury Zarządzania Organizacją  (szkolenia z Pracownikami Działów) Czas trwania ok. 10 h

– książka procedur i regulaminów

– wdrożenie do wprowadzenia procedur

 

Wdrożenie Działu Sprzedaży do realizacji przyjętej Strategii (szkolenia z Pracownikami Działu Sprzedaży) Czas trwania ok. 10 h

– profil handlowca (skuteczność sprzedaży, kreatywność biznesowa m.in. zauważanie możliwości new business)

– ustalenie kryteriów oceny skutecznego handlowca (system premiowania)

– wdrożenie produktowe i obsługi klienta

– procedury sprzedażowe i marketingowe