Business Spinner Coaching to program dla osób prowadzących własne firmy oraz kadry zarządzającej.

„Nie ma złej pogody są tylko złe ubrania”

BSC to program coachingowi składający się z ośmiu 1,5 godzinnych sesji, na których Klient, w kontekście wyznaczonego sobie celu, stopniowo poszerza świadomość posiadanego potencjału wewnętrznego i zewnętrznych zasobów. Poznaje również własne skuteczne strategie działania i uczy się wykorzystywać swoje „supermoce” w sytuacjach trudnych czy kryzysowych. Podnosi kompetencje w utrzymaniu równowagi pomiędzy ważnymi życiowymi obszarami (life-work balance). Wreszcie dostaje również praktyczne narzędzia do skutecznego osiągania swoich celów w przyszłości.